Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

Discussion: Juppz!

in: Gunnberg◪; Gunnberg◪ > 2008-02-27

Mar 3, 2008 6:55 PM # 
ihelgesen:
Juppz, haha! Kjenne til problemet..har det på akkurat samme måten. E vi rett og slett lite barsk?
Advertisement  
Mar 5, 2008 6:53 PM # 
Gunnberg◪:
hehe, frykte desverre for d! på tide å gjøre no me d framover! ;)
Mar 5, 2008 10:06 PM # 
icebear:
ja,ja, bra dere holder koken i alle fall.
De barske trener dessuten med kart!
Dere har da vel snøfri områder. Få tak i kart, lag løyper både til langkjøring og fart. Mest mulig på kart!!!!
Ellers e ho Anne Kari på plass me jobb og hus i Tromsø!

This discussion thread is closed.