Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

R Hip/Pelvis, Hip Pain

2020-05-20 – 2020-08-01

Grade: 2

Högerbenet främst. Muskulärt sliten i höft, baksida lår, och typ långt ner i magen/ljumsken.. Typ överallt

Stretch ljumske (grodan) och framsida lår. CAT-metoden