Register | Login
Attackpoint - performance and training tools for orienteering athletes

L Foot, Plantar Fasciitis

2020-12-19 – ?

Grade: 3

Fettkudden i vänster häl pajad
Efter några dagar flyttades smärtan uppåt. Smärta när foten flexas elr pointas. Foten känns stel, svårt med balansen.
Fick ont på ett annat ställe efter att ha skateat. Gick till JMC, inget fel på varken vällusten elr någon sena i foten. Kan bero på friktion som uppstår när foten böjs i sidled. Oftare ont i framfoten nu på sistone.